Tvoříme internetové časopisy s duší - vaší organizaci, sportu i městu sluší!A s návratností investice do jednoho roku od spuštění

Buďte guru svého oboru! Vytvořte pro všechny své členy, pozorovatele, občany, firmy i zaměstnance jedinečný prostor pro šíření horkých novinek pěkně zatepla. Vtáhněte je do tvorby obsahu, budujte přirozenou síť informací, kontaktů, partnerství, zábavy... Investice se vám vrátí. Utužíte vlastní značku a jako bonus máte možnost získat první místa v internetových vyhledávačích. 

Jste podnikatelské sdružení, asociace, sportovní klub či svaz?Zaujměte jedinečné místo ve svém oboru, přímo TOP místo!

Stanete se bezednou studnou živých informací, tryskajícím vodopádem nápadů.

Získáte prvenství ve vyhledávačích.

Dáte komunitě prostor vyjádřit, sdílet a prohlubovat společné hodnoty a know-how.

Umožněte partnerům, ať vám provoz uhradí - bude to win-win pro všechny!

Jste zástupci měst, městských částí, mikroregionů či neziskových organizací?


Spojíte úředníky, občany i podnikatele přehledně na jednom místě.

Zapojíte občany, firmy, školy... a online život ve vaší obci se stane očima a ušima dění v regionu!

Umožníte sdílet informace. A to se cení.

Neztratíte vládu nad obsahem (zajímavé pustíte, nevhodné zastavíte včas).

Nechte partnery, místní firmy a další, ať vám provoz uhradí - aniž by to někoho přivedlo na buben.

  Opravdu svobodný mediální prostor   (i pro malé a střední podnikatele)

Proč děláme to, co děláme?​

Jsme marketingové a PR studio. Věříme, že základy úspěšného fungování společnosti i obchodu stojí na vztahu, komunikaci a věrnosti.

Pod značkou rovAn link up dodáváme komplexní službu pro provozovatele internetových časopisů obsahující redakční systém, marketingovou podporu a obchodní model, což zajistí pohodlné financování všech provozních nákladů časopisu a zisk.

Tvoříme, sdružujeme a posilujeme vaše on-line prezentace​!

Moderní řešení internetových časopisů díky službě rovAn linkup ideálně využijí města, městské části, obce a mikroregiony, neziskové organizace, podnikatelská sdružení, asociace, sportovní kluby či svazy.​

Pomáháme vám účinně prezentovat vaše hodnoty​.

V​ěříme, že sdružení, marketingové p​ropojení, spolupráce firem i jednotlivců a jejich prezentace coby celku je nejlepší cestou pro organický růst i lepší prodej.


Naše hodnoty a poslání

V našem nadšeném týmu jsou hlavními hodnotami čest, spolehlivost a vůle pracovat v souladu se záměrem naší firmy tvořit hodnoty, které jsou ku prospěchu celé společnosti.


Toto jsou styčné body úspěšné mise našich internetových časopisů:

  • Svobodný mediální prostor
  • Dostupné malému a střednímu podnikání
  • Pohodlná aktivita, přitom s velkých dosahem
  • Důležitost v soudržnosti, propojení a spolupráci
  • Práce s nadšením a s jasným záměrem

Kdo jsme


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Roman Vágner

Roman je vizionář a kreativec. Jeho životním posláním je sdružovat lidi skrze komunikaci a inspirovat je ke spolupráci.
Pozice ve firmě
Jednatel

Kontakt
Mobil: +420 605 292 735
E-mail: vagner @ rovan.cz

Ing. Jana Cenefelsová

Jana je PR a marketingový specialista se smyslem pro zodpovědnost. Věří, že spoluprací, srdečností a pracovitostí dokážeme mnoho. Nejen zemědělství a řemeslům navrátit skutečnou hodnotu v české společnosti.

Pozice ve firmě
Obchodní ředitelka 

Kontakt 

Mobil: +420 731 455 066
E-mail: cenefelsova @ rovan.cz

Ladislav Pavlíček

Ladislav je technický mozek firmy. Jeho rukama projde vše, co se týče vývoje a implementace systémových vylepšení. Jako manažer řídí realizace  a zákaznickou podporu.Pozice ve firmě
Provozní ředitel

Kontakt
Mobil: +420 737 191 141
E-mail: pavlicek @ rovan.cz