INTERNETOVÉ ČASOPISY

 pod značkou LINKUP MEDIA poskytujeme
komplexní službu pro provozovatele 
internetových časopisů

Naši klienti od nás získávají know-how, technologie i obchodní dokumenty včetně smluv pro koncové klienty, marketingovou a zákaznickou podporu. Získávají výhody sdružení provozovatelů internetových časopisů.

Dodáme vám internetový časopis s unikátním redakčním systémem

Správně, jste nároční - a náš systém vám to dopřeje:

Design

Design internetového časopisu je hravý, efektní, může být duhově barevný i střídmě elegantní.


Profilová stránka
a PR prostor

Vlastní profilové stránky uživatelů a inzerentů - včetně prostoru pro články, blog, akce, mapy, fotogalerie, sociální sítě, objednávkové formuláře...

Responzivita

Díky responzivnímu designu se přizpůsobí každému zařízení, na němž si časopis pročítáte.


SEO Moduly

Moduly pro optimalizaci pro vyhledávače v každé textové stránce!

Navigace a filtry

Jednoduchá orientace, pohodlná navigace, filtry, našeptávání + inteligentní doporučování dalšího obsahu k prohlédnutí.

Redakční kontrola

Veškerý obsah publikovaný klienty podléhá vaší autorizaci - o zveřejnění rozhoduje váš editor.

Připravíme pro vás obchodní model na financování provozu vašeho časopisu

Díky obchodnímu modelu LINKUP MEDIA si váš časopis na sebe umí chytře vydělat ještě předtím, než jej spustíte. Nabízí hned několik cest, jak jej zpeněžit:

Pronájem PR prostoru

Pronájem reprezentativních stránek časopisu klientům, kteří díky vlastnímu uživatelskému účtu získají neomezený prostor k inzerci a budování svého PR.

Redakční služby

Poskytování redakčních služeb klientům v podobě PR článků. 

Inzertní prostor

Prodej bannerových a reklamních ploch.

V rámci aktivace vašeho časopisu od nás obdržíte také podklady k vytvoření smluv, propozic, návrhů a ceníků. Zkrátka vše, co potřebujete pro zajištění pohodlného financování a pokrytí všech provozních nákladů.

Po celou dobu spolupráce poskytujeme vašemu časopisu marketingovou a zákaznickou podporu

Každé začátky jsou těžké... a proto na to nebudete sami! Poskytneme vám pomocnou ruku, o kterou se kdykoli s důvěrou opřete:

Marketingová podpora

Soubor našeho know-how pro efektivní rozjezd vašeho vlastního internetového média + služby naší redakce.

Aktivace časopisu

  • Analýza potřeb provozovatele.
  • Přizpůsobení webového rozhraní dle potřeb provozovatele (základní nastavení systému - hlavní kategorie a menu).
  • Důkladné zaškolení pověřené osoby.
  • Zaškolení uživatelů do administrace jejich stránek.

Chytrá nápověda

Na obavy zapomeňte, v systému se neztratíte - na každém místě vás podrží nápovědy (včetně obrazového materiálu).

Získáte výhody sdružení provozovatelů internetových časopisů

V množství je síla. A to platí i ve světě on-line. Sdružení provozovatelů internetových časopisů je nejlepší cestou pro organický růst i lepší prodej. Sdružení vytváří prostředí pro spolupráci, marketingové propojení a nové obchodní kontakty. 

Networkingová setkání s provozovateli

Pravidelná + networkingová setkání - propojujeme provozovatele internetových časopisů a vytváříme příležitosti pro rozvoj spolupráce i mimo hranice časopisu. Jednotliví klienti se tak seznámí s ostatními majiteli či manažery a získávají cenné obchodní kontakty.

Workshopy pro editory

Pro editory internetových časopisů pořádáme pravidelná školení. Díky nim využijí potenciál svých časopisů a služby rovAn link up na maximum. Editoři získají informace o aktuálních novinkách a aktualizacích redakčního systému a vidí, jak je mohou efektivně využívat v praxi.

Mediální prostor

Exkluzivnost propojení s ostatními časopisy ve sdružení zajišťuje neomezeně vzrůstající návštěvnost s minimálními náklady.

Porovnejte, co trh nabízí

Jako malý a střední podnikatel, sdružení, asociace či obec máte často k dispozici značně omezený PR prostor, že?
Srovnejte investici, efekt a pracnost s tím, co opravdu chcete a potřebujete:  


LINKUP MEDIA 

je koncept etického provozování internetových časopisů

Jeho posláním je podpora malého a středního podnikání a pohybové všestrannosti dětí i dospělých v České republice.